Ogräsen som humlorna älskar

Blåklockshumlan hänger i pistillen i bara en fot när den kammar pollenet ur pälsen

I min trädgård sparar och sköter jag ogräs som jag vet är särskilt attraktiva för humlor och solitärbin.

Alla slags blåklockor lockar humlor, blåklocksbi, storsovarbi och småsovarbi. Även de fina tapetserarbina besöker blåklockorna.

Just nu, när knölklockan blommar och ett efterlängtat regn satt fart på nektarproduktionen, kommer blåklockshumlorna till min trädgård.

Humlorna är så ivriga att de bryter upp knopparna för att komma åt pollen och nektar.

Att humlor och blåklocksbin besökt blåklockorna kan du se på de lila pollenklumparna. Det ger massor av mat till de små larverna.

Småsovarbi besöker hässleklocka. Bild ur boken Trädgårdsmyller.

Eftersom jag har en mager och lätt jord i odlingszon 4, får några tuvor knölklocka växa i rabatten. Har du en mer näringsrik lerjord passar det bättre att släppa upp de kraftigväxande klockorna i ett vilt hörn där du kan slå av med lie när det blir för mycket av det goda.

Liten blåklocka och ängsklocka dyker upp i gräsmattan och då klipper jag runt dem så att blåklocksfläcken får växa och bre ut sig. De här två arterna är mycket svagväxande och blir aldrig ett problem, bara glädje för dig och de vilda bina.

Här får kråkvicker och prästkragar breda ut sig i gräsmattan, när det vissnat kör jag över med gräsklipparen.

Kråkvicker, häckvicker och vårärt hör till ärtväxterna. De är mycket attraktiva för de långtungade humlorna. Just de långtungade humlorna minskar i antal.

I sommar har jag sparat kråkvicker på några ställen i rabatten. Arbetare av åkerhumla besöker kråkvickern varje dag, och jag tror de kommer från samma familj (eller samhälle som det egentligen heter). Kanske har jag hjälpt just denna lilla humlefamilj att föda upp sina larver? Svårt att veta, men fint sällskap är det.

Idag duggregnar det, men åkerhumlorna flyger ändå på kråkvickern som klättrar i kaprifolen under takutsprånget.

Visst kan det se lite stökigt ut ibland med alla dessa ogräs, men när kråkvicker och häckvicker växer i blodnävan ser det bara fint ut!. Du bestämmer var din ogräsgräns går.

Läs mer i boken Trädgårdsmyller om fler fina ogräs för vilda bin och hur du skapar vilda hörn och blommande gräsmattor. Där finns också odlingsanvisningar, planteringsförslag och sortförslag för alla fina perenner, fruktträd och bärbuskar som lockar humlor och solitärbin till din trädgård. Beställ boken här.

En av mina åkerhumlor.

Du gillar kanske också...