Nu erbjuder jag gårdsnära kurser

Sedan ett år tillbaka erbjuder jag rådgivning om biologisk mångfald inom Greppa Näringen. Läs mer om det här.

Många trädgårdsföretag har för liten areal för att ta del av Greppas utbud och därför vill jag informera er om de gårdsnära kurserna.

Jag erbjuder kurserna

  1. Lär känna din jord
    Du lär dig en metod att undersöka jorden och olika åtgärder för att förbättra den. Läs mer om innehållet nedan.
  2. Understödjande grödor
    Du lär dig använda mellangrödor, bottengrödor, fånggrödor, gröngödsling och blomremsor i din odling och vilka fördelar det innebär. Läs mer om innehållet nedan.

Den gårdsnära kursen inleds med en timmes digital genomgång. Sedan kommer jag ut till din odling. Vi tittar på jorden och grödorna. Du får kunskap om åtgärder att genomföra redan i år. Kursen omfattar totalt 4 timmar och kan anpassas efter vad just du vill uppnå! 

Kurserna kostar 500 kr/företag och ämne. De subventioneras av satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder. För frågor och anmälan maila mig på christina.winter(at)telia.com

Till att börja med besöker jag trädgårdsodlare i östra Svealand och södra Norrland, men alla odlare är välkomna att ta kontakt. Det finns inget arealkrav eller omsättningskrav. Enda kravet är att du odlar grönsaker, frukt, bär eller nötter yrkesmässigt eller håller på att starta odling under 2023. Du kan gå kurserna i den ordning du vill eller bara en av dem. 

Lär känna din jord
En levande jord med bra struktur är grunden för all odling. Vi gräver en grop och genomför olika tester för att utvärdera jordens struktur. Om den är för packad och tät och om det finns daggmaskar. Du lär dig hur det fungerar i jorden, mikrolivets betydelse och framförallt hur jorden kan förbättras. Kursinnehållet anpassas efter din jordart och ditt odlingssystem.

Understödjande grödor
Att odla för jordhälsa och biologisk mångfald ger resultat på kort och lång sikt! Du får lära dig om mellangrödor, bottengrödor, fånggrödor, gröngödsling och blomremsor. Hur du kan få in dem i växtföljden och vilka arter som ger störst effekt. Och hur du kan producera eget kväve. Kursinnehållet anpassa efter vad du vill uppnå. Några exempel:
– Gynna biologisk mångfald och få fler nyttodjur
– Förbättra jordens struktur och göra den mer lättarbetad
– Få ett aktivt mikroliv i jorden
– Bli mer självförsörjande på växtnäring med blommande gröngödsling

Vi gör en övning där du får lära dig att välja ut arter, till exempel särskilt djuprotade eller arter för bottengrödor.

Jag är hortonom med över 30 års erfarenhet av rådgivning till yrkesmässig trädgårdsodling. Jag anpassar kursen efter din erfarenhet och kunskapsnivå och de grödor du odlar. Du som har lång erfarenhet kan förvänta dig en avancerad nivå. Är du ny som odlare fokuserar vi på det viktigaste – att skapa den goda jorden.

Du gillar kanske också...