Föredrag om trädgårdsodling och biologisk mångfald hösten 2020

Välkommen till föredrag om Trädgårdsmyllret eller bärodling. Respektive arrangör ansvarar för säkerheten med hänsyn till Corona och det är begränsat deltagarantal. Kontakta arrangören om du inte har fått en inbjudan men ändå vill delta....