För trädgårdsodlare och lantbrukare

Från och med den 4 september 2023 så arbetar jag på HS Konsult. Jag arbetar fortfarande med rådgivning och utbildning om biologisk mångfald i trädgårdsodling och lantbruk. Du hittar mina kontaktuppgifter på hushallningssallskapet.se.

Att visa gröngödsling
Ettårig blommande gröngödsling

Gårdsnära kurser om mellangrödor, bottengrödor och gröngödsling samt jordhälsa

Nu erbjuder jag gårdsnära kurser inom satsningen Ökad konkurrenskraft för trädgårdsnäringen vid extremväder. Kursen inleds med en timmes digital genomgång och sedan kommer jag ut till din odling.

Lär känna din jord
Du lär dig en metod att undersöka jorden och olika åtgärder för att förbättra den. En levande jord med bra struktur är grunden för all odling. Vi gräver en grop och genomför olika tester för att utvärdera jordens struktur och hur vatten fördelar sig i profilen. Läs mer i blogginlägget här.

Understödjande grödor
Att odla för jordhälsa och biologisk mångfald ger resultat på kort och lång sikt! Du får lära dig om mellangrödor, bottengrödor, fånggrödor, gröngödsling och blomremsor. Hur du kan få in dem i växtföljden och vilka arter som ger störst effekt. Och hur du kan producera eget kväve. Läs mer i blogginlägget här.

Läs mer om innehållet i de gårdsnära kurserna här. Nu erbjuder jag gårdsnära kurser

För anmälan, intresseanmälan eller frågor tveka inte att kontakta mig på HS Konsult. Kurserna kostar 500 kr/företag och ämne. Kurserna är öppna för alla som odlar grönsaker, frukt, bär eller nötter yrkesmässigt. Du kan gå kurserna i den ordning du vill eller bara en av dem. 

Är du lantbrukare eller har mer än 5 hektar specialodling kan du få rådgivning om biologisk mångfald via Greppa Näringen, läs mer här nedan.

Gynna den biologiska mångfalden – få bättre pollinering och biologisk bekämpning

Rådgivningen om biologisk mångfald till lantbrukare och yrkesverksamma trädgårdsodlare fortsätter även 2023! Hur vi kan gynna pollinerare, naturliga fiender och fåglar i odlingslandskapet. Jag har nu genomfört 11 rådgivningar av Greppas modul 17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet. Det var så roligt och intressant att sprida kunskapen om insekter, fåglar och inte minst yrkesodling. Jag blev både inspirerad och imponerad av de åtgärder som lantbrukarna redan gjort för insekter och fåglar.

För er som är lantbrukare eller trädgårdsodlare i Uppsala län och Västmanlands län erbjuder jag kostnadsfri rådgivning om biologisk mångfald. Vi går igenom åtgärder för att gynna till exempel vilda pollinerare och naturliga fiender. Det kan vara blomsterremsor, blommande kantzoner eller att skapa boplatser för olika nyttodjur. Du får konkreta förslag anpassade efter din gård och de insekter som finns där. Rådgivningen bekostas av Länsstyrelsen i Uppsala län inom ramen för Greppa näringen. Kontakta mig på HS Konsult för mer information. Det går också bra att boka mig för föredrag och fältvandringar. Se exempel på aktiviteter nedan och i bloggen till vänster.

Exempel på genomförda aktiviteter

Fältdag Vattholma, Uppsala lördagen den 17 september
Agroforestry, skogsträdgård och provodlingar av nötter, bär och frukt

Intresserad av Agroforestry, skogsträdgårdsodling eller att bara se alla möjliga perenna ätbara växter? Följ med på fältdag hos Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma (Uppsala) lördagen den 17 september. Rundvandring i alléodling med äpple, havtorn, häggmispel och spannmål mellan raderna. Olika sorter och provenienser av valnöt, hasselnötter, kvitten, rosenkvitten, blåbärstry … Ja nästan alla frukt-, bär och nötväxter du kan önska dig. Dessutom ätbara grödor i våtmark! Det ska bli så spännande att se vad som hänt med försommarens blomning. Jag medverkar och pratar om det jag brukar: biologisk mångfald, kolinlagring och om att hushålla med vatten och växtnäring. Hur fungerar det egentligen med perenna grödor. Välkomna!
 
 
Vill du att jag medverkar på dina kurser och fältvandringar? Kontakta mig på HS Konsult.

Fältvandring Gynna humlor och solitärbin i fruktodlingar

Tisdagen den 31 maj 2022 kl 16.30-19

Fältvandring hos Malin Wedrén och Kalle Persson, Svartbäckens trädgård, Örsundsbro. Vi tittar på äppelodlingen och lär oss mer om vilda bin och pollinering av frukt- och bärodling. Vad betyder mångfalden för pollineringsresultatet? Vilka åtgärder gynnar vilda bin? Vi pratar om blommor under träden, blommande växter i körbanan, blommande bryn och fältkanter, boplatser. Fältvandringen vänder sig till yrkesverksamma trädgårdsodlare, lantbrukare och markägare. Hjälp mig gärna att sprida detta!

Boken Trädgårdsmyller

Trädgårdsmyller är tyvärr helt slut. Men den finns på många bibliotek och den kan dyka upp ibland på platser som säljer begagnade böcker. Har du förlag och är intresserad av att ge ut den 3:dje upplagan? Kontakta mig

Trädgårdsmyller

Läs smakprov här Texter – Boken Trädgårdsmyller.

En bok om de trevliga insekterna i trädgården. Läs om solitärbin och humlor som pollinerar och de fina nyckelpigorna som jagar bladlöss i din trädgård. Bjud in naturen i trädgården med hjälp av vackra blommor, grönsaker, frukt och bär. Du får förslag på odlingsvärda sorter i lättskötta planteringar. Dessutom särskilda kapitel om blomsterängen och boplatser för vilda bin. I boken Trädgårdsmyller medverkar också Anders Lindström, Uppsala, med bilder.

  • Videsandbi
  • nyckelpiga strimlus
  • 1 Linneträdgården_20160712_8509
  • Innehållsförteckning webb
  • Bild på boken uppslag