Gynna den biologiska mångfalden – få bättre pollinering och biologisk bekämpning

Nu börjar jag med rådgivning om biologisk mångfald till lantbrukare och yrkesverksamma trädgårdsodlare! Hur vi kan gynna pollinerare, naturliga fiender och fåglar i odlingslandskapet. Det ska bli så roligt och intressant, att sprida kunskapen om insekter, fåglar och inte minst yrkesodling.

Jag medverkar på en fältdag i Vattholma 17 september om perenna grödor som livsmedel. Läs mer nedan. Dessutom arrangerade jag en fältvandring om vilda pollinerare i äpple tillsammans med Svartbäckens trädgård i Örsundsbro tidigare i år.

För er som är lantbrukare eller trädgårdsodlare i Uppsala län och Västmanlands län erbjuder jag kostnadsfri rådgivning om biologisk mångfald. Vi går igenom åtgärder för att gynna till exempel vilda pollinerare och naturliga fiender. Det kan vara blomsterremsor, blommande kantzoner eller att skapa boplatser för olika nyttodjur. Du får konkreta förslag anpassade efter din gård och de insekter som finns där. Rådgivningen bekostas av Länsstyrelsen i Uppsala län inom ramen för Greppa näringen. Kontakta mig för mer information, christina.winter(at)telia.com.

               

 

Fältdag Vattholma, Uppsala lördagen den 17 september
Agroforestry, skogsträdgård och provodlingar av nötter, bär och frukt

Intresserad av Agroforestry, skogsträdgårdsodling eller att bara se alla möjliga perenna ätbara växter? Följ med på fältdag hos Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma (Uppsala) lördagen den 17 september. Rundvandring i alléodling med äpple, havtorn, häggmispel och spannmål mellan raderna. Olika sorter och provenienser av valnöt, hasselnötter, kvitten, rosenkvitten, blåbärstry … Ja nästan alla frukt-, bär och nötväxter du kan önska dig. Dessutom ätbara grödor i våtmark! Det ska bli så spännande att se vad som hänt med försommarens blomning. Jag medverkar och pratar om det jag brukar: biologisk mångfald, kolinlagring och om att hushålla med vatten och växtnäring. Hur fungerar det egentligen med perenna grödor. Välkomna!
Vill du att jag medverkar på dina kurser och fältvandringar? Kontakta mig på christina.winter (at) telia.com.

Fältvandring Gynna humlor och solitärbin i fruktodlingar

Tisdagen den 31 maj 2022 kl 16.30-19

Fältvandring hos Malin Wedrén och Kalle Persson, Svartbäckens trädgård, Örsundsbro. Vi tittar på äppelodlingen och lär oss mer om vilda bin och pollinering av frukt- och bärodling. Vad betyder mångfalden för pollineringsresultatet? Vilka åtgärder gynnar vilda bin? Vi pratar om blommor under träden, blommande växter i körbanan, blommande bryn och fältkanter, boplatser. Fältvandringen vänder sig till yrkesverksamma trädgårdsodlare, lantbrukare och markägare. Hjälp mig gärna att sprida detta!

 

 

Boken Trädgårdsmyller

Trädgårdsmyller är tyvärr helt slut. Men den finns på många bibliotek och den kan dyka upp ibland på platser som säljer begagnade böcker. Har du förlag och är intresserad av att ge ut den 3:dje upplagan? Kontakta mig

Trädgårdsmyller

Läs smakprov här Texter – Boken Trädgårdsmyller.

En bok om de trevliga insekterna i trädgården. Läs om solitärbin och humlor som pollinerar och de fina nyckelpigorna som jagar bladlöss i din trädgård. Bjud in naturen i trädgården med hjälp av vackra blommor, grönsaker, frukt och bär. Du får förslag på odlingsvärda sorter i lättskötta planteringar. Dessutom särskilda kapitel om blomsterängen och boplatser för vilda bin. I boken Trädgårdsmyller medverkar också Anders Lindström, Uppsala, med bilder.

 

  • Videsandbi
  • nyckelpiga strimlus
  • 1 Linneträdgården_20160712_8509
  • Innehållsförteckning webb
  • Bild på boken uppslag