Vägen till humlans hjärta

Min bild av backhumlan på Hemträdgårdens omslag

Min bild av backhumlan hamnade på Hemträdgårdens omslag.

I senaste numret av tidningen Hemträdgården skriver jag om vilda bin och hur du kan locka dem till din trädgård. Här nedanför får du veta hur du hjälper humlor och solitärbin genom att låta gräsmattan blomma. Som tack får du bättre pollinering, större äpplen och mer bär.

Vilda bin det är solitärbin och humlor. På omslaget hamnade backhumlan från Botaniska trädgården i Uppsala. Den är ovanlig och tillhör de långtungade humlorna som minskar i antal i Sverige och i övriga Europa. Det beror på att det finns allt färre blommor i landskapet.

Tidningen går till Riksförbundet Svensk Trädgårds 33 000 medlemmar, men den finns också att köpa i Pressbyrån.

Mat för de vilda bina är blommor, de kan inte leva av något annat än pollen och nektar. Det behövs fler blommor, tidigare blomning, längre blomning, blommor i träden och på gräsmattan.

Låt gräsmattan blomma

Ett sätt att öka mängden blommor är att låta gräsytorna blomma. Tusen kvadratmeter blomsteräng eller en enda kvadratmeter i radhusgräsmattan — allt räknas.

Ett enkelt, och i längden lättskött alternativ, är att låta platsens naturliga fröförråd blomma ut i gräsmattan.

  1. Sluta med alla former av gödsel, även hönsgödsel. Blommande örter gynnas när kvävenivån sjunker, det gäller särskilt humlornas favoriter vitklöver och käringtand.
  2. Använd inga kemiska ogräsmedel.
  3. Höj klipphöjden något och dra ut intervallen så ser du vilka örter som börjar blomma.
  4. Välj ut hörn, kanter eller fläckar där du låter blommorna nå full höjd. Ovaler av blommande prästkragar är snyggt och lägre växter som brunört, vit- och rödklöver kan etablera sig under.
  5. Låt krokus, scilla, gullvivor, veronika och andra vårblommor sprida sig ut ur rabatterna.
  6. När det hela ser för skräpigt ut klipper du ner öarna med gräsklippare.
  7. På torra, magra marken kan du få tjärblomster, fibblor och vädd som är mycket värdefulla biväxter.

Flera av tipsen och bilder kommer senare här på bloggen. I ett tidigare inlägg här på bloggen kan du läsa om humlornas favoritväxter.

Solitärbina är små, men viktiga för pollineringen av fruktträd och bärbuskar, här ett ängssandbi.

Du gillar kanske också...