Sobersandbi på kummin i blommande gröngödsling.

Jag har skrivit en broschyr och solitärbin till Jordbruksverket. Målgruppen är yrkesodlare av frukt och bär samt lantbrukare. Vi ville lyfta fram de relativt okända solitärbina och deras stora betydelse för pollineringen av frukt och bär. Även du som odlar för egen skörd eller bara gillar solitärbin kan ha glädje av broschyren. Där finns information om solitärbinas biologi och hur vi kan gynna dem. Broschyren laddar du ner gratis från Jordbruksverkets webbplats eller beställer ett pappersexemplar för 26 kr. Det finns en kort litteraturlista i broschyren, men jag har också den fullständiga litteraturförteckningen med vetenskapliga referenser om någon är intresserad av den.

Läs mer om solitärbin i boken Trädgårdsmyller. Provläs här. Där finns detaljerade odlingsanvisningar för åtgärder som gynnar solitärbin, bland annat recept på blommande gröngödsling.

Vill du också ha hjälp att skriva populärvetenskapliga texter? Kontakta mig på förnamn.efternamn@telia.com