Föredrag och fältvandringar vår-sommar 2022

Här listar jag mina föredrag 2022. De handlar nästan alltid om insekter, trädgårdsodling och natur. Ibland är de öppna för alla, ibland riktar de sig till yrkesodlare eller medlemmar i en förening. Läs mer under respektive aktivitet.  Jag försöker länka till respektive arrangörs webbsida, där hittar du mer och aktuell information. Vill du boka en fältvandring eller föredrag, kontakta mig via christina.winter (at) telia.com. Jag arbetar även med jordhälsa, inklusive biologisk mångfald under jord. Nytt för i år är att jag ger rådgivning om biologisk mångfald till lantbrukare och yrkesverksamma trädgårdsodlare. Just nu i Uppsala län, men det kan bli fler län.

Biotopia, Uppsala onsdagen den 27 april kl 18-20

Bjud in det vilda i din trädgård! Ikväll kommer Christina Winter och visar bilder och ger praktiska tips och inspiration för att skapa en mångfaldsträdgård.

Christina Winter visar bilder och berättar om humlor, solitärbin, nyckelpigor och alla andra nyttiga insekter som hjälper oss med pollinering och biologisk bekämpning. Vi går igenom de viktigaste beståndsdelarna i en mångfaldsträdgård: perenner, frukt- och bär, blommande gräsmattor och vilda hörn. Det blir konkreta förslag på växter och odlingsmetoder samt något om att bygga insektshotell.

Efter Christinas presentation är du välkommen att delta i ett samtal om hur man kan öka förståelse för att bjuda in biologisk mångfald i trädgården och i vår stadsmiljö. Ingen kostnad! Fika finns till försäljning. Begränsat antal platser, anmäl dig genom att maila till biotopia@uppsala.se om du vill vara med. Drop-in i mån av plats. Kvällen arrangeras som en del av Biotopias arbete i ett MISTRA projekt om miljökommunikation. https://biotopia.nu/kalender/aktiviteter/skapa-en-mangfaldstradgard/

Svartbäckens trädgård, Örsundsbro, tisdagen den 31 maj kl 16:30-19

Fältvandring Pollinerare i fruktodling Hur kan vi gynna humlor och solitärbin?Välkomna på fältvandring hos Malin Wedrén och Kalle Persson, Svartbäckens trädgård, Örsundsbro

Program:

  • Kort presentation av Svartbäckens trädgård och äppelodlingen på 0,75 ha, första träden planterade 2019. Malin Wedrén, Svartbäckens trädgård.
  • Tillsammans hittar vi humlor och solitärbin i äppelodlingen. Vi lär oss mer om arterna, deras liv och pollineringen. Vad betyder mångfalden för pollineringsresultatet? Christina Winter.
  • Åtgärder för att gynna vilda bin. Vi pratar om blommor under träden, blommande växter i körbanan, blommande bryn och fältkanter, boplatser. Christina Winter leder.

Fältvandringen vänder sig till yrkesverksamma trädgårdsodlare, lantbrukare och markägare. Många av åtgärderna vi visar kan användas för att stärka pollineringen i andra grödor. Efter fältvandringen fikar vi tillsammans. Ta med eget fika! Du kan också handla växter i plantskolan. Anmälan senast den 29

 maj till christina.winter@telia.com. Ange namn, antal personer, län och ett mobilnummer. På plats lämnar du fullständigt namn, adress och personnummer. Fältvandringen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen

 Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet. 

Solsyran Orsa, måndagen den 4 juli
Jag undervisar om biologisk mångfald på kursen Småskalig yrkesodling av trädgårdsväxter. Hur vi kan gynna nyttodjur och andra levande organismer i odlingar. Ovan och under jord. Kursledare är Eva Gustavsson och vi håller till i hennes ekologiska grönsaksodling. Öppet endast för deltagare på kursen  https://www.morafolkhogskola.se/kurs/smaskalig-yrkesodling-av-tradgardsvaxter/

Du gillar kanske också...